Australia Kang Tóng

Australia Kang Tóng (Eng-bûn: Australian Labor Party; kán-séng-siá ALP) sī Australia ê chi̍t-ê chèng-tóng.

Australia Kang Tóng
Australian Labor Party
Kán-séng-siá ALP
Thâu-lâng Bill Shorten
Kok-chè liân-bêng Chìn-pō͘ Liân-bêng
Chham-gī-īⁿ 25 se̍k
Chiòng-gī-īⁿ 55 se̍k