Ayushiridara (Bông-kó͘-gí: ᠠᠶᠣᠰᠢᠷᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ, 1340 nî 1 goe̍h 23 ji̍t – 1378 nî 5 goe̍h 10 ji̍t), Bông-kó͘-gí chun-hō hō choè Biligtü Khan (ᠪᠢᠯᠢᠭᠲᠦ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
), sī Bông-kó͘ Tè-kok ê khó-hān kap Pak Goân ê chi̍t ê hông-tè, 1370 nî kàu 1378 nî chāi-ūi. I ê Hàn-gí biō-hōGoân Chiau-chong (元昭宗).

Biligtü Khan
Билэгт хаан
Tāi Goân ê hông-tè
Tāi Goân (Pak Goân) ê hông-tè
Chāi-ūi 1370 nî 5 goe̍h 23 ji̍t – 1378 nî 5 goe̍h 10 ji̍t
Chêng-jīm Ukhaghatu Khan
Kè-jīm Uskhal Khan
Choân-miâ
Ayushiridara (ᠠᠶᠣᠰᠢᠷᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ, Аюушридар)
Liân-hō kap sî-kan
Soan-kong (宣光): 1371–1378
Chun-hō
Biligtü Khan (ᠪᠢᠯᠢᠭᠲᠦ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
, Билэгт хаан)
Sē-hō
Bú Sêng Hô Hàu Hông-tè (武承和孝皇帝)
Biō-hō
Chiau-chong (昭宗)
Ông-sek Borjigin
Lāu-pē Ukhaghatu Khan
Lāu-bú Ki Öljei Khutuk
Chhut-sì 1340 nî 1 goe̍h 23 ji̍t(1340-01-23)
Kòe-sin 1378 nî 5 goe̍h 10 ji̍t (38 hòe)