Bêng-thâm Hoat-tiān-chhiúⁿ

Tâi-oân Tiān-le̍k Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si Bêng-thâm Hoat-tiān-chhiúⁿ (台灣電力股份有限公司明潭發電廠) sī chi̍t chō iû Tâi-oân Tiān-le̍k Kong-si koán-hat ê chúi-le̍k hoat-tiān-chhiúⁿ, tī Tâi-oân Lâm-tâu-koān Chúi-lí-hiong Chhia-tiâⁿ, iā chiū sī Ji̍t-goa̍t-thâm sai-chhek Chúi-lí-khe ê khe-kok.