Bîn-chú Chí-sò͘

Bîn-chú Chí-sò͘ (Democracy Index) sī Economist Intelligence Unit kái-sek sè-kài siōng tāi-to-sò͘ kok-ka ia̍h-sī tē-hng chèng-khoân ê bîn-chú thêng-tō͘ ê chí-sò͘.

2020 nî ê Bîn-chú Chí-sò͘