Bông-kó͘ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok

Bông-kó͘ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok (Bông-kó͘-gí: Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс) sī Bông-kó͘ tī 1924 nî kàu 1992 nî chûn-chāi ê chi̍t ê siā-hoē-chú-gī kok-ka.

Bông-kó͘ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê só͘-chāi.