Bû-tóng Thoân-kiat Liân-bêng

Bû-tóng Thoân-kiat Liân-bêng (無黨團結聯盟), kán-tan hō-chò Bû-bêng (無盟) he̍k-chiá Bû-tóng Liân-bêng (無黨聯盟), sī Tâi-oân ê chi̍t ê chèng-tóng.