Bertolt Brecht

Bertolt Brecht (pún-miâ Eugen Berthold Friedrich Brecht, 1898 nî 2 goe̍h 101956 nî 8 goe̍h 14), 20 sè-kí kài ū éng-hióng-la̍t ê Tek-kok siā-hoē-chú-gī hì-kio̍k-ka, hì-tâi kàm-tok, si-jîn.

Bertolt Brecht
Bertolt Brecht

I ê hì-kio̍k lí-lūn hō chò sū-sū-kio̍k.