Phra Bat Somdet Phra Poraminthra Maha Bhumibol Adulyadej Mahitalathibet Ramathibodi Chakkrinaruebodin Sayamminthrathirat Borommanatbophit (Thài-kok-gí: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร, 1927 nî 12 goe̍h 5 ji̍t – 2016 nî 10 goe̍h 13 ji̍t), mā thang kiò chò Rama 9-sè, pún miâ Bhumibol Adulyadej (ภูมิพลอดุลยเดช), sī Thài-kok ê kok-ông, 1946 nî kàu 2016 nî chāi-ūi.

Bhumibol Adulyadej
ภูมิพลอดุลยเดช
Thài-kok kok-ông
Chāi-ūi 1946 nî 6 goe̍h 9 ji̍t – 2016 nî 10 goe̍h 13 ji̍t
Tài-koan-sek 1950 nî 5 goe̍h 5 ji̍t
Chêng-jīm Ananda Mahidol
Kè-jīm Vajiralongkorn
Phoè-ngó͘ Sirikit
Choân-miâ
Phra Bat Somdet Phra Poraminthra Maha Bhumibol Adulyadej Mahitalathibet Ramathibodi Chakkrinaruebodin Sayamminthrathirat Borommanatbophit
Ông-sek Chakri Ông-tiâu
Lāu-pē Mahidol Adulyadej
Lāu-bú Srinagarindra
Chhut-sì 1927 nî 12 goe̍h 5 ji̍t(1927-12-05)
 Bí-kok Massachusetts Cambridge
Kòe-sin 2016 nî 10 goe̍h 13 ji̍t (88 hòe)
 Thài-kok Bangkok
Chhiam-miâ