Bitonto Chiàn-tò͘

Bitonto Chiàn-tò͘ sī 1734 nî 5 goe̍h 25 ji̍t chi̍t pái Se-pan-gâ tùi Ò-tē-lī ê chiàn-sū, hoat-seng tī Napoli Ông-kok ê Bitonto hū-kīn, sī Pho-lân Kè-sêng Chiàn-cheng chi̍t pō͘-hūn. Té-bé sī Se-pan-gâ chiàn iâⁿ.