Mạc Thài-chó͘

(Tùi Bo̍k Thài-chó͘ choán--lâi)

Mạc Thài-chó͘ (Oa̍t-lâm-gí: Mạc Thái Tổ, 1470 nî  – 1541 nî ) pún-miâ Mạc Đăng Dung (莫登庸 Bo̍h Teng-iông), sī Oa̍t-lâm Mạc Tiâu ê khai-kok hông-tè, 1527 nî kàu 1529 nî chāi-ūi.