Cabo Verde escudo

Cabo Verde escudoCabo Verde ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī CVE.

Cabo Verde escudo
escudo cabo-verdiano
skudu kabuverdianu
CVcoins.png
gîn-kak-á
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé CVE
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 1/100 centavo
(bô-tī-leh ēng)
Kì-hō Cifrão symbol.svg, $,[1] ia̍h Esc[bô chhut-chhù]
Gîn-phiò 200, 500, 1000, 2000, 2500, 5000 escudos
Gîn-kak-á
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng 5, 10, 20, 50, 100 escudos
 hán-tit ēng 1, 200, 250 escudos
Thóng-kè
Sú-iōng-chiá  Cabo Verde
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Cabo Verde Gîn-hâng
 Bāng-chām www.bcv.cv
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 0.6%
 Chu-liāu 2015-09
Hoē-lu̍t koà-kau Au-chiu Liân-bêng euro
1 EUR = 110.265 CVE

Hoē-lu̍tSiu-kái

taⁿ ê CVE ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khóSiu-kái

  1. Banco de Cabo Verde. "Moedas Archived 22 January 2011 at the Wayback Machine.." Accessed 25 February 2011.