Canada dollar

Canada dollar (Eng-gí: Canadian dollar, Hoat-gí: Dollar canadien) sī Canada ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī C$ ia̍h CAD.

Canada dollar mā sī kin-á-ji̍t sè-kài 10 toā liû-thong hoè-pè ê chi̍t khoán.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái