Caroline Kûn-tó

(Tùi Caroline kûn-tó choán--lâi)

Caroline Kûn-tó (Eng-gí: Caroline Islands) tī Thài-pêng-iûⁿ se-pō͘, Sin Guinea ê pak-pêng. Kûn-tó tōa-hūn sio̍k Micronesia Liân-pang, chi̍t pō͘-hūn sī Palau.