Chōng-jîn Hêng-chèng Tiong-iong

Chōng-jîn hêng-chèng tiong-iong mā kiò chè Se-chōng liû-bông chèng-hú, sī Se-chōng to̍k-li̍p ūng-dōng ê 1-ê ki-kò͘, siú-to͘ tī Ìn-tō͘ ê Dharamsala.