Chū-iû Bîn-chú Jîn-bîn Tóng

Chū-iû Bîn-chú Jîn-bîn Tóng (Hô-lân-bûn: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), kán-chheng VVD, sī Hô-lân ê Pó-siú Chū-iû-chú-gī chèng-tóng.

Chū-iû Bîn-chú Jîn-bîn Tóng ê phiau-chì.