Chainat (Thài-gí: ชัยนาท) sī Thài-kok Tiong-pō͘ ê chi̍t-ê (Changwat), siú-hú sī Chainat, tāi-iok ū 359,829 ê jîn-kháu, chôan-kok pâi-miâ tē 62, thó͘-tē bīn-chek 2,469.7 km².

Chainat Hú ê ūi-tì.