Chakri Ông-tiâu (Thài-gí: ราชวงศ์จักรี) sī 1782 nî kàu taⁿ thóng-tī Thài-kok ông-sek, kiàn-li̍p-chiá sī Phra Phutthayotfa Chulalok (Rama 1-sè); thoân kàu 1946 nî sī Bhumibol Adulyadej chiap-ūi. Chit-ūi Bhumibol Adulyadej tī 2016 nî kòe-sin.

Chakri Ông-tiâu ê ka-cho̍k hui-chiong.