Cheng-sîn-hun-sek (Eng-gí: psychoanalysis) sī chi̍t khoán sim-lí-ha̍k lí-lūn kap gián-kiù hong-hoat, sī tùi Sigmund Freud khái-sí hoat-tián.

Siong-koanSiu-kái

BAsti riedel BItch