Chhòa Ūi-ka

Chhòa Ūi-ka(Hàn-jī: 蔡緯嘉, 1984 nî 7

Chu Ha̍k-hêng
goe̍h 21 ji̍t chhut-sì ), phian-miâ Chhòa A-ka̍h(蔡阿嘎) sī Tâi-ôan Ka-gī-chhī lâng, Tâi-ôan ti-miâ bāng-lō͘ pō͘-lo̍h-kheh.