Chhiūⁿ-phīⁿ-chhun

Chhiūⁿ-phīⁿ-chhun (hàn-jī: 象鼻椿), mā hō-chò chhàu-phīⁿ-thâng (臭鼻蟲) ia̍h sī lêng-ku (稜龜), sī chi̍t khoán kháu-khì chin tn̂g, chhin-chhiūⁿ chhiūⁿ-phīⁿ ê ku-á.

Apoderus coryli.jpg