Chhim-chúi-po͘-khu

Chhim-chúi-po͘-khu (Hàn-jī: 深水埗區; Eng-gí: Sham Shui Po District) sī Hiong-káng 18-ê hun-khu lāi-bīn kî-tiong chi̍t-ê, sio̍k Kiú-liông. 2006 nî ê jîn-khaú ū 36.5 bān.

Kiú-liông-siâⁿ-khu ê ūi-tì.