Chiàⁿ Hun-lân-lâng Tóng

Chiàⁿ Hun-lân-lâng Tóng (Hun-lân-gí: Perussuomalaiset) sī chi̍t-ê Hun-lân ê pó-siú-phài chèng-tóng, 1995 nî tùi Hun-lân Chháu-tē Tóng (Suomen maaseudun puolue) pun--chhut-lâi sin sêng-li̍p.