Chiân-hûi-khì Sin-chio̍h-khì A

Chiân-hûi-khì Sin-chio̍h-khì A (Eng-gí: Pre-Pottery Neolithic A; PPNA) sī Levant kap Anatolia tē-hng ê Sin-chio̍h-khì bûn-hòa, sî-kan sī iok 11,500 – iok 10,000 nî chêng. In ê khó-kó͘ ûi-chek tī Levant kap Téng Mesopotamia tē-khu.

Göbekli Tepe khó-kó͘-tiám.