Chihuahua (káu)

Chihuahua (Óa-im: "chi-óa-oah") sī chi̍t khóa sió-hêng phín-chéng ê káu, chhùn-chhioh, mô͘-tn̂g kap mô͘-sek chē khoán.

Hō-miâSiu-kái

"Chihuahua" chit-ê miâ sī tùi Be̍k-se-ko ê chi̍t-ê tē-hng Chihuahua hō--lâi-ê.

Chit khoán káu tī Tâi-gí pêng-siông kóng-ōe tiāⁿ lām Hôa-gí kóng "chî ôa oa" (吉娃娃 jíwáwā; chiàu-jī ho͘-im: "kiat-oa-oa").