Chu-sìn Kang-gia̍p Chhek-chìn Hōe

Châi-thoân Hoat-jîn Chu-sìn Kang-gia̍p Chhek-chìn Hōe (財團法人資訊工業策進會), kán-chheng Chu-chhek-hōe (資策會), sī Tiong-hôa Bîn-kok Keng-chè Pō͘ sêng-li̍p ê chi̍t ê châi-thoân hoat-jîn ki-kò͘, chú-iàu sī ūi-tio̍h beh thui-tōng Tâi-oân ê chu-sìn kho-ki hoat-tián, it-ti̍t í-lâi chiū sī Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú chu-sìn thong-sìn siong-koan chèng-chhek ê tì-khò͘, tùi chu-sìn siong-koan chèng-chhek hoat-lu̍t chè-tēng lóng chham-ú chiâⁿ chhim, i-ê gián-kiù hāng-bo̍k iā lóng tòa tio̍h it-tēng ê koaⁿ-hong sek-chhái.

File Institute for Information Industry.jpg