Connecticut Chiòng-gī-īⁿ

Connecticut Chiòng-gī-īⁿ (Eng-gí: Connecticut House of Representatives) sī Bí-kok Connecticut Chiu ê li̍p-hoat ki-koan; sī Connecticut Gī-hōe ê hā-īⁿ.