Maria Corazon Sumulong Cojuangco Aquino (1933 nî 1 goe̍h 25 ji̍t – 2009 nî 8 goe̍h 1 ji̍t) sī Hui-li̍p-pin ê chèng-tī jîn-bu̍t. I chhoā-thâu ê Jîn-bîn Le̍k-liōng bîn-chú ūn-tōng1986 nî ián-tó Ferdinand Marcos ê to̍k-chhâi chèng-koân. I chiâⁿ chò tē-11 jīm Hui-li̍p-pin chóng-thóng, sī A-chiu kap Hui-li̍p-pin ê thâu-chi̍t-ê lú-sèng chóng-thóng, jīm-kî sī 1986 nî kàu 1992 nî.

Corazon Aquino

Aquino ê ang-sài sī chham-gī-oân Benigno Aquino, Jr. Benigno tī 1983 nî khì hō͘ Marcos àm-sat, liáu-āu Corazon Aquino khai-sí léng-tō hoán-tùi ūn-tōng, pau-koat chham-ka 1986 nî ê chóng-thóng soán-kí.