Czyże Kong-siā

CzyżePho-lân Podlaskie séng Hajnowski kūn ê chi̍t ê chng-kha kong-siā (gmina wiejska).

Czyże
—  Kong-siā  —
Kok-ka  Pho-lân
Séng Podlaskie
Kūn Hajnowski
Hêng-chèng
tiong-sim
Czyże
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 134 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 2,528 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 18.9/km2

Kīn-oá ê kong-siāSiu-kái

Chng-thâuSiu-kái

Chham-oa̍tSiu-kái

Chham-khóSiu-kái  Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Pho-lân tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.