Dalików Kong-siā

DalikówPho-lân Łódzkie séng Poddębicki kūn ê chi̍t ê chng-kha kong-siā (gmina wiejska).

Dalików
—  Kong-siā  —
Kok-ka  Pho-lân
Séng Łódzkie
Kūn Poddębicki
Hêng-chèng
tiong-sim
Dalików
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 113 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 3,650 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 32.3/km2

Kīn-oá ê kong-siāSiu-kái

Chng-thâuSiu-kái

Chham-oa̍tSiu-kái

Chham-khóSiu-kái  Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Pho-lân tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.