David Attenborough

David Attenborough koaⁿ-miâ Sir David Frederick Attenborough, OM, CH, CVO, CBE, FRS, FZS (1926 nî 5 goe̍h 8 hō chhut-sì), sī Eng-kok chū-jiân-ha̍k-ka, chú-chhî-jîn kap chè-chok-jîn. I chè-chok chin-chōe BBC tiān-sī-tâi ê siⁿ-thài kap chū-jiân chiat-bo̍k, iû-kî sī iá-seng tōng-bu̍t ê kài-siāu, mā phian-siá chi̍t-kóa chit-hong-bīn ê chheh.

David Attenborough.

Goā-pō͘ liân-kiatSiu-kái

Wikiquote ū :en:David Attenborough ê ín-iōng-kù.