Dell (Eng: Dell Inc.) sī chi̍t keng chóng-pō͘ siat tī Bí-kok Texas Round Rock ê gián-hoat, seng-sán kap hoàn-bē tiān-náu siong-koan sán-phín ho̍k-bū ê kong-si.

Dell ê phiau-chì