Encyclopædia Britannica

Encyclopædia Britannica sī chi̍t-pō͘ Eng-gí chhut-phín ê pek-kho-choân-su, chhut-pán-chiá sī su-jîn kong-si Encyclopædia Britannica, Inc.. Thâu-chi̍t ê pán-pún chhut tī 1768 nî kàu 1771 nî.

Encyclopædia Britannica

Goā-pō͘ liân-kiat siu-kái