FaggotPak Bí-chiu liû-hêng ê chi̍t khoán tùi lâm-tông-sèng-loân ê khì-hiâm iōng-gú, chóng-sī che sǹg sī chi̍t khoán mā--lâng ê ōe, bô it-tēng sī te̍k-pia̍t chí bó͘ chi̍t khoán sèng-chit.