Gáivuotna – Kåfjord

Gáivuotna – KåfjordNô͘-ui Troms Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Olderdalen. Choân siâⁿ jîn-kháu 2,248 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 991.16 pêng-hong kong-lí.

Gáivuotna – Kåfjord
Gáivuotna – Kåfjord ê hui-kì
Hui-kì
ê uī-tì
Kok-ka  Nô͘-ui
Kūn Troms
Siú-hú Olderdalen
Chèng-hú
 - Lūi-hêng Ki-chân chèng-koân
 - Siú-tiúⁿ Bjørn Inge Mo
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 991.16 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 2,248 lâng
Sî-khu CET (UTC+1)
 - Jo̍at--lâng CEST (UTC+2)