Gân-tì[1] (Gujarati-gí: મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી, Hindi-gí: मोहनदास करमचंद गांधी, IAST: mohandās karamcand gāndhī, IPA: mohənd̪as kərəmtʃənd̪ gand̪ʱi) (1869 nî 10 goe̍h 21948 nî 1 goe̍h 30) sī Ìn-tō͘ to̍k-li̍p ūn-tōng tiōng-iàu ê chèng-tī kiam cheng-sîn léng-siū. Tī Ìn-tō͘ lâng chun-kèng i sī Kok-hū; i ê seⁿ-ji̍t (10 goe̍h 2) sī kok-ka kà-ji̍t. I chú-tiuⁿ Satyagraha: iōng toā-hêng ê kong-bîn bô-ài ho̍k-chiông (civil disobedience) ê chit-khoán hui-po̍k-le̍k hoat-tō͘ lâi hoán-khòng po̍k-chèng, āu--lâi tùi sè-kài ê bîn-koân, chū-iû ūn-tōng toà lâi khé-sī.

Gân-tì, 1944 nî

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

  1. Tâi-oân Sio̍k-gí Kiâm-sng-ti: Ke-sái lo̍h thô͘ iā ū 3 chhùn ian