Pún bûn-chiuⁿ sī koan-hē Hân-kok Seoul-chhī--ê khu. Chhōe Tiong-kok Kńg-sai Chòng-cho̍k Chū-tī-khu Lâm-lêng-chhī--ê khu, khòaⁿ Kang-lâm-khu. Chhōe Ji̍t-pún Niigata-chhī Niigata-chhī--ê khu, khòaⁿ Kônan-khu (Niigata-chhī).

Gangnam Khu (강남구) sī Tāi-hân Bîn-kok Seoul Te̍k-pia̍t-chhī ê chi̍t ê khu.