Goân-bu̍t-liāu (原物料; Eng-gú: commodity) tī keng-chè-ha̍k tiong, sī toā-liōng seng-sán, chèng-si̍t ia̍h thê-liān chhut-lâi ê goân-châi-liāu; ū lêng-goân, kim-sio̍k, bí-chhek kap chhiam-ûi 4 toā lūi-pia̍t.