Grigorij Jakovlevič Perel'man (Lō͘-se-a-gí: Григорий Яковлевич Перельман, 1966 nî 6 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì ) sī Lō͘-se-a ê sò͘-ha̍k-ka. Tùi kí-hô-ha̍k kap topo-ha̍k ê gián-kiù chiâⁿ chhut-miâ. I tī 2006 nî tit-tio̍h Fields Chióng, m̄-koh bô chiap-siū. Ti 2010 nî oan-nā tit-tio̍h Millenium Chióng.

Grigorij Perel'man

Perel'man tī 2002–2003 nî hoat-piáu chèng-bêng Poincaré chhai-chhek ê tāi-kong.