GrimstadNô͘-ui Aust-Agder Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Grimstad. Choân siâⁿ jîn-kháu 19,809 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 303.21 pêng-hong kong-lí.

Grimstad
Grimstad ê hui-kì
Hui-kì
ê uī-tì
ê uī-tì
Kok-ka  Nô͘-ui
Kūn Aust-Agder
Siú-hú Grimstad
Chèng-hú
 - Lūi-hêng Ki-chân chèng-koân
 - Siú-tiúⁿ Hans Antonsen
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 303.21 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 19,809 lâng
Sî-khu CET (UTC+1)
 - Jo̍at--lâng CEST (UTC+2)