Guatemala quetzalGuatemala ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī GTQ.

Guatemala quetzal
quetzal guatemalteco
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé GTQ
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 1/100 centavo
ho̍k-sò͘ quetzales
Kì-hō Q
Gîn-phiò 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 quetzales
Gîn-kak-á 1, 5, 10, 25, 50 centavos, 1 quetzal
Thóng-kè
Sú-iōng-chiá  Guatemala
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Guatemala Gîn-hâng
 Bāng-chām www.banguat.gob.gt
Ìn-soat-chiá Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
 Bāng-chām www.pwpw.pl
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 3.86%
 Chu-liāu [1]

Hoē-lu̍t siu-kái

taⁿ ê GTQ ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khó siu-kái

  1. Banco de Guatemala , December 2010.