Hàn-gí Koaⁿ-ōe

tī Tiong-kok pak-hong kah sai-lâm chú-iàu sú-iōng ê hàn-gí hun-chi gí-giân

Hàn-gí Koaⁿ-ōe (漢語官話) mā kiò chòe Koaⁿ-ōe (官話), sī Hàn-Chōng gí-hē Hàn-gí ê 1 ê gí-giân. Chiah ōe tī Hok-kiàn iā hō͘ lâng kiò chòe Pak-hng-ōe (北方話).

Koaⁿ-ōe
官話/官话
Goân-chū kok-ka  Tiong-kok
bú-gí sú-iōng-chiá 9.6 ek
Gí-hē
Bûn-jī hē-thóng Hàn-jī
Gí-giân tāi-bé
ISO 639-1 zh
ISO 639-2 chi (B)
zho (T)
ISO 639-3 cmn
Glottolog mand1415
Linguasphere 79-AAA-b
Hàn-gí Koaⁿ-ōe ê hun-pò͘

Hiān-tāi Piau-chún Hàn-gí sī Koaⁿ-ōe ē-té ê 1 ê hong-giân.