Sán-gia̍p

(Tùi Hâng-gia̍p choán--lâi)

Sán-gia̍p (產業) sī lông-gia̍p, kang-gia̍p kap siong-gia̍p téng-téng keng-chè sū-gia̍p ê chóng-chheng; iā hō-chòe si̍t-gia̍p (實業).

Sè-kài ê sán-gia̍p hun-pò͘.