Hòa-ha̍k ha̍p-sêng

Hòa-ha̍k ha̍p-sêng (化學合成; chemical synthesis) tī hòa-ha̍k siōng, sī ūi-tio̍h beh sán-seng chi̍t-chióng ia̍h-sī to-chióng sán-bu̍t só͘ chìn-hêng ê it-hē-lia̍t hòa-ha̍k hoán-èng.

Siong-koan siu-kái