Hông-bú (Sun Ngô͘)

Hông-bú (黃武; 222 nî ~ 229 nî) sī Sun Ngô͘ Tāi-tè ê liân-hō; chêng-āu 8 tang.

黃武
Hông-bú
222 nî ~ 229 nî
Kok-ka
Sun Ngô͘
Kun-chú
Tāi-tè
Tn̂g-té
8 tang

Tōa Tāi-chì siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió siu-kái

Siong-koan siu-kái


Hông-bú (Sun Ngô͘)
Chiap-sio̍k
-
Sun Ngô͘ ê liân-hō Kè-sio̍k
Hông-liông