Hù-séng-kip siâⁿ-chhī

Hù-séng-kip siâⁿ-chhīTiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê chi̍t chióng tē-hng hêng-chéng-khu. Hù-séng-kip siâⁿ-chhī mā sī tē-kip-chhī, m̄-ku ū khah toā ê hêng-chèng chū-chú-koân. I ê chhī-tiúⁿ kap hù-séng-tiúⁿ pêⁿ toā, só͘-í hō chò hù-séng-kip siâⁿ-chhī.

Hù-séng-kip siâⁿ-chhī lia̍t-toaⁿ siu-kái

Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ū 15 ê hù-séng-kip siâⁿ-chhī.

Miâ Hàn-jī Séng Soat-bêng
Bú-hàn-chhī 武汉市 Ô͘-pak-séng séng-to͘
Chè-lâm-chhī 济南市 Soaⁿ-tang-séng séng-to͘
Chheng-tó-chhī 青岛市 Soaⁿ-tang-séng keng-chè ki-su̍t khai-hoat-khu
Chhim-chùn-chhī 深圳市 Kńg-tang-séng keng-chè te̍k-khu
Ē-mn̂g-chhī 厦门市 Hok-kiàn-séng keng-chè te̍k-khu
Hâng-chiu-chhī 杭州市 Chiat-kang-séng séng-to͘
Hah-ní-pin-chhī 哈尔滨市 Hek-liông-kang-séng séng-to͘
Kńg-chiu-chhī 广州市 Kńg-tang-séng séng-to͘
Lâm-kiaⁿ-chhī 南京市 Kang-so͘-séng séng-to͘
Lêng-pho-chhī 宁波市 Chiat-kang-séng keng-chè ki-su̍t khai-hoat-khu
Se-an-chhī 西安市 Siám-sai-séng séng-to͘
Sêng-to͘-chhī 成都市 Sù-chhoan-séng séng-to͘
Sím-iông-chhī 沈阳市 Liâu-lêng-séng séng-to͘
Tāi-liân-chhī 大连市 Liâu-lêng-séng keng-chè ki-su̍t khai-hoat-khu
Tióng-chhun-chhī 長春市 Kiat-lîm-séng séng-to͘