Hā Gē-chong (夏毅宗; 1047 nî 3 goe̍h 5 ji̍t – 1067 nî 1 goe̍h) sī Se Hā ê tē-2 tāi hông-tè; Tóng-hāng bîn-cho̍k jîn-bu̍t. Pún-miâ hō-chòe Lí Liōng-chò͘ (李諒祚). Gē-chong tī 1048 nî kàu 1067 nî kî-kan chāi-ūi. Kòe-sin liáu-āu, biō-hō Gē-chong (毅宗), sè-hō Chiau-eng Hông-tè (昭英皇帝).

Hā Gē-chong
夏毅宗
Se Hā ê hông-tè
Se Hā ê hông-tè
Chāi-ūi 1048 nî – 1068 nî 1 goe̍h
Chêng-jīm Hā Kéng-chong
Kè-jīm Hā Hūi-chong
Choân-miâ
Lí Liōng-chò͘ (李諒祚)
Sē-hō
Chiau Eng Hông-tè (昭英皇帝)
Biō-hō
Gē-chong (毅宗)
Chhut-sì 1047 nî 3 goe̍h 5 ji̍t(1047-03-05)
Kòe-sin 1068 nî 1 goe̍h ji̍t (20 hòe)