Hā Siong-chong

Hā Siong-chong (hàn-jī: 夏襄宗; 1170 nî  – 1211 nî ) sī Se Hā ê tē-7 tāi hông-tè; Tóng-hāng bîn-cho̍k jîn-bu̍t. Pún-miâ hō-chòe Lí An-choân (李安全). Siong-chong tī 1206 nî kàu 1211 nî kî-kan chāi-ūi. Kòe-sin liáu-āu, biō-hō Siong-chong (襄宗), sè-hō Kèng-bo̍k Hông-tè (敬穆皇帝).

Hā Siong-chong
夏襄宗
Khài-iàu
Sèⁿ-miâ Lí An-choân (李安全)
Biō-hō Siong-chong (襄宗)
Sē-hō Kèng-bo̍k Hông-tè (敬穆皇帝)
Chèng-kôan Se Hā
To-siâⁿ Heng-khèng-hú
Chāi-sè 1170 nî - 1211 nî
Chāi-ūi 1206 nî - 1211 nî
Bîn-cho̍k Tóng-hāng