HBO logo.svg

HBO (Home Box Office) sī Bí-kok ê chi̍t ê choan-bûn teh hòng-sàng tiān-iáⁿ ê tiān-sī pîn-tō.

In ê keng-gêng-chiá sī Time Warner chhî-iú ê kong-si Home Box Office, Inc.

HD Television.svg Che sī chi̍t phiⁿ kap Tiān-sī siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.