Habomai Kûn-tó

Habomai Kûn-tó (Lō͘-se-a-gí: Хабомаи) sī Lō͘-se-a Liân-pang Kuril Kûn-tó (Chheng-tó Kûn-tó) lâm-pō͘ ê kûn-tó, iû Sakhalinskaya Chiu lâi koán.

Habomai Kûn-tó

Ji̍t-pún soan-pò͘ tùi i ū chú-khoân, kiò i choè Habomai Kûn-tó (Ji̍t-pún-gí: 歯舞群島/はぼまいぐんとう).