Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Hannibal (khu-pia̍t).

Hannibal Barca (Ch. 247 nî – iok Ch. 183 kàu 181 nî) sī Carthage ê chiong-kun, le̍k-sú-siōng chhut-thâu ê kun-sū chí-hui-chiá.